De Cargo Tracking Note is een nauwkeurig, betrouwbaar en objectief analyse-instrument voor de import- en exportstromen. De geïnde inkomsten opnieuw geïnjecteerd in hun strategische en territoriale ontwikkeling. Dit stimuleert de zeevrachtmarkt en de lokale markt.

Het CTN bevat alle details van de zending, zoals het vrachtbriefnummer, de beschrijving van de lading, de betrokken partijen (importeur, exporteur, expediteur, rederij), de waarde van de goederen, enz. Zodra de draft is goedgekeurd en alle kosten betaald, ontvangt het certificaat een URN-nummer. Dit URN-nummer moet op het cognossement worden vermeld en is vereist bij aankomstcontroles.

Het certificaat zorgt voor de optimalisatie van maritieme operaties en traceerbaarheid van goederen. De Afrikaanse staten en alle spelers in de logistieke en commerciële keten kunnen profiteren van betrouwbare informatie, aanzienlijke financiële besparingen en duidelijkheid wanneer goederen toekomen. Het stelt de autoriteiten ook tot om tot een harmonisatie van hun import-/exportstrategieën te komen omdat ze de vrachtstromen perfect kunnen inschatten.

Het certificaat moet worden aangevraagd door de exporteur of zijn expediteur in de haven van herkomst. Als de goederen onderworpen zijn aan een originele certificaat, komen de kosten voor rekening van de afzender. Wanneer de goederen bij aankomst aan regularisatie worden onderworpen, zal de importeur de kosten moeten betalen. De kosten op bestemming zijn veel duurder, IBB raadt u sterk aan om de CTN te bekomen vooraleer de goederen vertrekken.

UW CERTIFICAAT IN ALLE

Certificaten hebben verschillende namen. Hieronder vindt u de verschillende benamingen per land: