Deze privacybeleid bevat onze informatie, legt persoonlijke gegevens en de verwerking van persoonlijke gegevens uit en voor welke doeleinden we uw persoonlijke gegevens verwerken. Het legt uw rechten uit, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn en hoe lang ze worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer u onze website (www.ibesbusiness.com) bezoekt, een bestelling plaatst of contracten sluit.

Onze informatie

INTERNATIONAL BESC BUSINESS
Kanaallaan 9 bus 2 43 – 3960 Bree – België
Telefoonnummer: +32 892 149 58
KBO-nummer: 0749.717.156
www.ibescbusiness.com
info@ibescbusiness.com

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die informatie over u verschaffen die u direct of indirect identificeren.
Met verwerking van persoonsgegevens bedoelen we het verzamelen, vastleggen, organiseren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door het doorsturen, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, combineren, blokkeren, wissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen. Zodat wij contact met u kunnen opnemen voor de uitvoering van de overeenkomst, zodat wij u kunnen informeren over wijzigingen in onze diensten of producten, zodat wij onze producten of diensten aan u kunnen leveren. Om nieuwsbrieven te sturen indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Voor algemene of gerichte aanbiedingen inzake uw account op onze website. We verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor deze doeleinden.
We verwerken uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten te onderzoeken en fraude te voorkomen. We verkopen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden. We stellen geen profielen van u op en we nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben. Om voor uw persoonsgegevens te zorgen, sluiten wij een verwerkersovereenkomst met bedrijven als die bedrijven uw gegevens verwerken in onze opdracht.

Persoonsgegevens die wij verwerken

– Bedrijfsnaam
– Voornaam en achternaam
– Adres
– Telefoonnummer
– BTW-nummer
– E-mailadres

Je hebt ook rechten

Weten welke persoonsgegevens we hebben verwerkt? Stuur een e-mail naar info@ibescbusiness.com met een verzoek om inzage in uw gegevens. U krijgt binnen vier weken een antwoord op uw verzoek.
Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, irrelevant voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt of anderszins in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie betekent correctie, toevoeging, verwijdering of blokkering van uw persoonlijke gegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om de toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Stuur uw verzoek naar info@ibescbusiness.com. Of neem telefonisch contact met ons op: +32 892 149 58. U ontvangt binnen vier weken een reactie op het verzoek.
Tevens willen wij u wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid

Persoonlijke gegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet openbaar worden gemaakt of onrechtmatig worden verwerkt. We passen daarom alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om veilig met uw persoonsgegevens om te gaan. Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall,wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding en back-ups.

Opslag persoonlijke gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het uitvoeren van de doeleinden. Als er wettelijke vereisten van toepassing zijn op de opslag, worden de persoonlijke gegevens niet langer opgeslagen dan wettelijk vereist.